Mercedes-AMG F1 W12 E Performance


https://www.youtube.com/watch?v=3XzUVtfrT4M

新規リリースされるメルセデスF1 の動画が公開されました。